Tel: 02-225-8241-8 Fax: 02-224-9274, 02-623-2223

วาล์วบีบอัด รุ่น 702, 703, 704

หมายเหตุ: หากต้องการทราบรายละเอียดของสินค้า OKM รุ่นอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯ  หรือ ส่งอีเมล์มาที่ okm@krungthaiequipment.com