Tel: 02-225-8241-8 Fax: 02-224-9274, 02-623-2223

VALQUA

บริษัท กรุงไทยอุปกรณ์ จำกัด จำหน่ายสินค้าในหมวดหมู่ปะเก็นมานานกว่า 40 ปี  สินค้ามาตรฐานที่เรานำมาจำหน่ายได้แก่

VALQUA

หากต้องการทราบรายละเอียดของสินค้า VALQUA รุ่นอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯ หรือ ส่งอีเมล์มาที่ valqua@krungthaiequipment.com