Tel: 02-225-8241-8 Fax: 02-224-9274, 02-623-2223

ปะเก็นแผ่นเส้นใยอัด รุ่น วัลคัว เบอร์ 6500

VALQUA

หากต้องการทราบรายละเอียดของสินค้า VALQUA รุ่นอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯ หรือ ส่งอีเมล์มาที่ valqua@krungthaiequipment.com