Tel: 02-225-8241-8 Fax: 02-224-9274, 02-623-2223

วาล์วดักลมแบบลูกลอยอิสระ รุ่น JA3 ( วาล์วดักอากาศ/ลมแบบลูกลอยอิสระ ที่ปิดได้แน่นสนิทเพื่อการนำไปใช้ )

TLV

หากต้องการทราบรายละเอียดของสินค้า TLV รุ่นอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯ หรือ ส่งอีเมล์มาที่ tlv@krungthaiequipment.com