Tel: 02-225-8241-8 Fax: 02-224-9274, 02-623-2223

รุ่น J7X ( วาล์วดักไอน้ำแบบลูกลอยอิสระ พร้อมกับรูระบายอากาศแบบทำงานแปรผันตามอุณหภูมิ )

TLV

หากต้องการทราบรายละเอียดของสินค้า TLV รุ่นอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯ หรือ ส่งอีเมล์มาที่ tlv@krungthaiequipment.com