Tel: 02-225-8241-8 Fax: 02-224-9274, 02-623-2223

สเตรนเนอร์ทองเหลือง : Model 380A ( สเตรนเนอร์ทองเหลือง แบบตัววาย คลาส 150 ปอนด์)

ฝาเกลียวมีใส้ตะแกรงด้านใน, ทรงตัววาย, ปลายข้อต่อแบบเกลียวใน

«
»

หากต้องการทราบรายละเอียดของสินค้า TOYO รุ่นอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯ หรือ ส่งอีเมล์มาที่ toyo@krungthaiequipment.com