Tel: 02-225-8241-8 Fax: 02-224-9274, 02-623-2223

ประตูน้ำทองเหลือง: Model 204A ( ประตูน้ำทองเหลือง คลาส 150 ปอนด์ )

ก้านไม่ขยับขึ้นลง, ฝาครอบเกลียว, ลิ้นทองเหลืองตัน, ปลายข้อต่อแบบเกลียว

 

 

 

 

 

«
»

หากต้องการทราบรายละเอียดของสินค้า TOYO รุ่นอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯ หรือ ส่งอีเมล์มาที่ toyo@krungthaiequipment.com