Tel: 02-225-8241-8 Fax: 02-224-9274, 02-623-2223

ประตูน้ำทองเหลือง: Model 206A (ประตูน้ำทองเหลือง คลาส 125 )

ก้านไม่ขยับขึ้นลง, ฝาเกลียวครอบตัวบอดี้, ลิ้นทองเหลืองตัน, ปลายข้อต่อแบบเกลียว 

«
»

หากต้องการทราบรายละเอียดของสินค้า TOYO รุ่นอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯ หรือ ส่งอีเมล์มาที่ toyo@krungthaiequipment.com